ΛΗΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη Λήξη της Έκδοσης ή Επανέκδοσης στην οποία ανήκουν. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους των λαχνών της Έκδοσης ή Επανέκδοσης παραγράφεται.
TIMH

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ
5€ 0019 Κέρδη στα πανιά σας! (2015) 13/10/2016 13/04/2017
1€ 0017 Άλλος για το 50 (2015) 01/03/2017  01/09/2017
2€ 0018 Άλλος για το 100 (2015) 01/03/2017  01/09/2017