ΝΕΑ

 
 •  

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

  17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)
  Περισσότερα
 •  

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

  16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)
  Περισσότερα
 •  

  ΛΗΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

  «Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών.
  Περισσότερα